VA-arbete på Östanvindsgatan

Mellan april och augusti pågår ett VA-arbete på Östanvindsgatan.

För att öka kapaciteten inför byggnationer i området ersätter vi en gammal ledning längs Östanvindsgatan. Arbetet beräknas pågå från april till augusti 2019.

Kontakta gärna

Magnus Carlsson
Arbetsledare
0300-83 43 40
magnus.carlsson@kungsbacka.se

Iman Ataiefard
VA-ingenjör
0300-83 82 63
iman.ataie-fard@kungsbacka.se