Våld i nära relation – ett dagsaktuellt ämne varje dag i veckan

På senare tid har berättelsen om Josefin Nilsson uppmärksammats i media. En berättelse om hot, våld och utsatthet. Men också en berättelse om hopp. Hoppet om att få hjälp, att kunna bearbeta och att bli förstådd och få upprättelse.

Tack vare Josefins bok och nyhetsinslagen om henne, har våld i nära relation blivit en medial uppmärksamhet och en rörelse.

- Det är både positivt och ofantligt ledsamt. Att en av våra mest älskade artister har levt i våld är bedrövligt, ännu mer tragiskt är att det finns mängder av "Josefin" i vår egen kommun, säger Anette Söderström, samordnare våld i nära relation och familjebehandlare på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.

Var tredje kvinna blir under sin livstid utsatt för sexuellt eller fysiskt våld. Var fjärde till femte kvinna över 18 år är utsatt i sin nära relation, av en partner, bekant eller släkting som ingår i det inre nätverket.

- Det behöver inte vara så, det skall inte vara så - alla har rätt till ett liv utan våld, det är en mänsklig rättighet. Varje enskilt fall av våld i nära relation är ett fall för mycket.

Våld i nära relation är gränslöst och förekommer oavsett yrkeskategori, vart man bor, ålder eller socioekonomisk status. Våldet drabbar alla men kan också drabba personer i en extra sårbar situation, som till exempel personer med funktionsnedsättning som kan vara dubbelt utsatta. Genom svårigheter att kommunicera sin utsatthet, svårigheter att få uppmärksamhet eller helt enkelt inte förstår att man är utsatt för våld. Både män och kvinnor med funktionsnedsättning har en ökad risk att utsättas för våld.

- Det enda som är gemensamt är att det är den som utövar våldet som bär ansvaret.

Våld drabbar inte bara vuxna utan även barn och unga. Ett av fem barn i Sverige uppger att de utsatts för sexuella övergrepp. Ett av tre barn i varje svensk skolklass utsätt för våld av en vuxen under sin barndom.

Regeringen fattar beslut om en plan

Våldet mot kvinnor är så utbrett att regeringen har fattat beslut om en 10-årsplan för att på olika sätt stödja arbetet med våld i nära relation. Regeringens sjätte jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Arbetet sker också regionalt och lokalt.

Regional handbok

I dagarna har Region Halland tillsammans med alla halländska kommuner ett nysläpp av den regionala handboken om våld i nära relation. En handbok som varje kommun i länet ställer sig bakom och där behov, ansvarsområden och skyldigheter förtydligas för att kunna hjälpa och stötta de som blir utsatta för våld. Samverkan är en viktig del i arbetet mot våld. Det är när vi alla samverkar som vi kan göra verklig skillnad för de utsatta.

Behöver du söka hjälp?

Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg pågår nu en utbildningsinsats där samtliga anställda efter genomförd utbildning skall ha en grundläggande kompetens om våld i nära relation. Allt för att kunna uppmärksamma personer som kan vara i behov av stöd och hjälp, för att erbjuda stödinsatser.

I arbetet med att få våldet att upphöra vill vi också nå dig som upplever att du gör saker som din relation inte mår bra av eller som drabbar din partner och dina barn. Du kan få hjälp i form av råd, stöd och samtal.

Du som är utsatt för våld, eller du agerar på ett sätt som gör att din familj lider kan söka hjälp hos:

Vuxenenheten
0300-83 53 31

Barn och Unga
0300-83 48 89

Socialjouren
031-365 87 00

Sedan hösten 2016 finns en ny jourverksamhet i Kungsbacka som riktar sig till kvinnor som är i behov av skydd. Via Kungsbacka kvinnojour kan inte bara utsatta utan även anhöriga till en våldsutsatt få råd och stöd kring en aktuell situation.

Läs mer om Kungsbacka kvinnojour.

Kungsbacka Kvinnojour
0760-30 30 40
info@kungsbackakvinnojour.se

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Kontakta gärna

Annette Söderström, samordnare våld i nära relation
annette.soderstrom@kungsbacka.se
0300-83 39 40