Var med på Design- & Hantverksgatan

De största och mest välbesökta marknaderna i Kungsbacka är i juli och augusti, som sedan många år kompletteras med Design- & Hantverksgatan, en marknad i Badhusparken för hantverkare av olika slag. I år är det 4 juli och 1 augusti.

Här finns många engagerade hantverkare som varit med i många år, i alla sorters väder, och de senaste åren har antalet medverkare ökat. Här kan man sälja smycken, kläder, tavlor, kort, änglar, fyrar, sjömansarbete och mycket mer i alla tänkbara material: silver, keramik, textil, trä, koppar, papper och betong. 

Vill du vara med och ställa ut?

Kravet är att du bor i Kungsbacka kommun. Du anmäler dig via fomuläret nedan. 

Kultur & Fritid ordnar placeringslista och söker polistillstånd. Bord, stolar och liknande ordnar ni själva, likaså om ni vill ha serveringstillstånd eller tillstånd för att ha med djur. De tillstånden söker du på Miljö- och Hälsoskyddskontoret en månad i förväg.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Kungsbacka Turistbyrå 0300-83 45 95.

Sista anmälningsdag: 8 juni

 

Fyll i din anmälan:
Kontaktuppgifter *
Fyll i vilket eller vilka datum du medverkar:
Torsdag 4/7

Torsdag 1/8

Kultur & Fritid har rätt att begränsa antalet deltagare till Hantverksgatan.

Kontakta gärna