Ett Europa i förändring

Stundande Europaparlamentsval, handelskrig och Brexit. Hur kommer det här att påverka det lokala näringslivet? Många frågor och stor ovisshet råder inför de många förändringar som just nu äger rum i Europa. Den 25 april besökte Jonas Berggren från Svenskt Näringsliv, Frukostklubben, för att ge sin syn på detta.

Varför är EP-valet viktigt?

Som ett litet exportberoende land i norra Europa blir vi påverkade av förändringarna i vår del av världen. Europa står inför ett antal vägval efter Brexit och medvinden för EU-skeptiska partierna ökar. Samtidigt har aldrig stödet för ett Svenskt EU-medlemskap varit större än nu.

– Det är ett svåranalyserat politiskt landskap. Men vi ser en stor förändring, många länder väljer protektionism före öppenhet. Självklart kommer ett land som Sverige att känna av förändringarna i vår omvärld, säger Jonas Berggren.

Brexit påverkar oss

En annan viktig fråga som kommer att beröra många företag såväl lokalt som nationellt och som verkar globalt är Brexit. Under våren har Theresa May försökt få igenom en handfull förslag till avtalslösning mellan den europeiska unionen och Storbritannien. Utträdesdatumet är numera förlängt till den 31 oktober 2019 och det återstår att se om britterna lämnar utan avtal eller med.

– Jag skulle säga att jag råder företag som handlar eller har underleverantörer i Storbritannien att följa utvecklingen noga. Ha lite is i magen, men se gärna över avtal som ni eventuellt har med företag i Storbritannien, menar Jonas Berggren.