Fler skejtramper i Särö

Vårens Barbrobetalar-kampanj är över och 24 april var det rådslaget i Särö skola. Där hade ungdomar chansen att träffa kommunens politiker och tjänstepersoner för att diskutera sina förslag om förbättringar i kommunen.

24 april var det rådslag i Särö skola. Det var elva ungdomar på plats som diskuterade skejtramper med kommunens politiker och tjänstepersoner, och de unga fick positiva besked.

Såhär gick det med förslagen under vårens Barbrobetalar.

Busskort till alla elever i årskurs 6–9

Förslaget om busskort till alla elever i årskurs 6–9 fick tyvärr nej, eftersom det inte finns pengar till det just nu. För några år sedan införde kommunen busskort till gymnasieelever, och kommunen vill att elever i årskurs 6–9 också får busskort men just nu finns det ingen ekonomi för det.

Representanter för förslaget var tyvärr inte på plats för att diskutera med kommunen.

Sommarlovsbusskort

Förslaget om sommarlovsbusskort fick tyvärr nej, eftersom det inte finns pengar till det just nu. Förra året var det statliga pengar som användes till sommarlovsbusskorten, men dessa pengar togs bort i statens budget för 2019. Kommunen har inte heller budgeterat för sommarlovsbusskort för i år så därför finns det ingen möjlighet att erbjuda det i år.

Representanter för förslaget var tyvärr inte på plats för att diskutera med kommunen.

Fler skejtramper i Särö

Förslaget om skejtramper fick positiva besked. Ordföranden för nämnden för Kultur & Fritid tyckte att förslaget var bra och säger ja till förslaget.

Ungdomarna berättade att det var bra att skejtparken i Särö byggdes för några år sedan, men att vissa ramper sedan togs bort och vissa gick sönder. Många barn och ungdomar har använt parken och nu när det byggs nya bostäder behöver den utvecklas. Ramperna bör vara i betong för att hålla längre, menar ungdomarna. Eventuellt kan ramper byggas i samarbete med gymnasieskolan, och det ska kommunen undersöka. Tre ramper som inte används för tillfället finns hos IP Skogen vid ishallen. Dessa kan ställas i skejtparken i Särö. Ungdomarna bildar en arbetsgrupp och får fortsätta jobba med ungdomskonsulenterna i Särö för att bestämma hur ramperna ska se ut.

 

Mer information om Barbrobetalar 

 

Kontakta gärna 

Nedim Kirlic
nedim.kirlic@kungsbacka.se
0300-83 78 50