Fler söker hjälp hos kommunens ekonomiska rådgivning

Spelskulder och konsumtionslån ökar och allt fler söker hjälp hos kommunens ekonomiska rådgivning.

Antalet ärenden till den ekonomiska rådgivningen har ökat drastiskt. Om man jämför januari och februari i år med motsvarande period förra året har antalet ärenden ökat med 200 %. Idag har rådgivningen till och med kö, vilket man inte haft tidigare.

Spelskulderna ökar

Anna Björnör och Anette Sternéus jobbar som ekonomiska rådgivare. De träffar både människor som är helt utan inkomst och människor som har en månadslön på över 80 000 kronor. Överskuldsättning är något som drabbar alla kategorier av människor. Däremot möter de allt fler personer med höga spelskulder och de tror att det kan vara en av orsakerna till att det blivit fler ärenden.

– Spelskulderna har ökat och online-spelen kan vara en av orsakerna till ökningen, säger Anna Björnör. Eftersom reklam för lån samkörs med spelen så triggas man att låna ännu mer och dina lån kan öka extremt snabbt.

I många fall är det anhöriga som lånar ut pengar till de som har spelskulder. Då syns inte skulderna för andra långivare och den som redan är skuldsatt kan fortsätta att låna. Anna berättar att det är fler kvinnor än män som spelar online-spel. Många har också olika former av psykisk ohälsa. En del söker sig till online-spel efter en jobbig livshändelse, som till exempel en separation.

Höga lån för konsumtion i Kungsbacka

En annan orsak till det ökade antalet ärenden är överkonsumtion och köpberoende.

– I Kungsbacka har vi väldigt höga konsumtionslån. Kanske finns det ett starkare socialt tryck idag än tidigare att konsumera och köpa det man tror att grannen har. Att leva på kredit blir en livsstil. Man kan ha höga inkomster och klarar sig då fram tills att något inträffar i livet. Men vardagen kan raseras väldigt fort vid till exempel arbetslöshet, skilsmässa eller dödsfall. Sedan tar man kredit efter kredit för att inte hamna hos Kronofogden och hamnar i en ond cirkel, säger Anna Björnör.

– Den konsumtion jag sett här i Kungsbacka jag inte sett i andra kommuner där jag jobbat, säger Anette Sternéus. Det är helt andra nivåer på skulderna här. I Kungsbacka är genomsnittskulden 1,7 miljoner och det brukar ligga på mellan 700 000 och 900 000. Det blir en stor kontrast mot diskussionerna i samhället i övrigt om en hållbar konsumtion.

Bostadssituationen är en viktig faktor när man drabbas av höga skulder. Många i Kungsbacka äger sitt boende. Det innebär att du kanske måste lämna ifrån dig din bostad vid utmätning och plötsligt står utan bostad, eftersom det är ont om hyresrätter.

– En hel del av problemen hade inte funnits om det sett annorlunda ut på bostadsmarknaden med bättre tillgång till billiga bostäder och fler hyresrätter, säger Anette Sternéus.

Vänd dig till rådgivningen i tid

Kungsbackaborna har över en halv miljard kronor hos Kronofogdemyndigheten, men bara ett fåtal söker hjälp hos kommunens ekonomiska rådgivning. Studier visar att överskuldsatta i högre utsträckning drabbas av sömnsvårigheter, depression, självmordstankar, ångest, alkohol- och narkotikamissbruk samt hjärt- och kärlsjukdomar. Vinsten är stor, både för den enskilde och för samhället, om man söker hjälp i tid. Den ekonomiska rådgivningen arbetar mycket med förebyggande rådgivning och inte bara med redan skuldsatta personer.

– Vår önskan är att fler söker hjälp hos oss innan en livshändelse inträffar, säger Anna Björnör. Vi välkomnar sökande innan de blir sambo, innan de separerar och långt innan de planerar att gå i pension.

Pensionärer är en grupp sökande som har ökat. Ofta har man inte planerat för sin ålderspension, då ekonomin drastiskt förändras. Kvinnor riskerar också att hamna i större skuldproblem genom lägre löner, deltidsarbete och lägre pensioner. Dessutom skuldsätter sig kvinnor i större utsträckning än män genom att ställa upp som medlåntagare för en anhörig.

Många som söker hjälp hos rådgivningen har väntat länge med att söka hjälp. De är både uppgivna och stressade och ser ingen ljuspunkt i skuldberget. Men rådgivarna ger motiverande samtal och stöd under hela processen med skuldsanering.

– I våra samtal kan det bli både gråt och skratt. Det fantastiska med det här jobbet är att vi ser hur människor stärks och får nytt hopp och självförtroende, säger Anette Sternéus.

Kontakta gärna