Fortsatt positiv trend för företagsklimatet i Kungsbacka

För andra året i rad fortsätter trenden uppåt när företagarna bedömer företagsklimatet i Kungsbacka. Det visar Svenskt Näringslivs senaste attitydundersökning kring företagsklimatet.

I den tungt vägande frågan; det sammanfattande omdömet över det lokala företagsklimatet går Kungsbacka framåt, från 3.2 till 3.4. Företagarna upplever även att attityder från tjänstemän och politiker har förbättrats. Fortfarande finns förbättringspotential inom frågorna om tillgång till relevant kompetens och upphandling.

- Det är positivt att det sammanfattande omdömet förbättrats, men vi ser också att vi backar inom vissa områden. Vi är inne i ett gemensamt förändringsarbete i alla förvaltningar. I år får vi även en ny näringslivsstrategi som sätter riktlinjerna för att nå Västsveriges bästa företagsklimat, säger Hans Forsberg, Kommunstyrelsens ordförande.

Nya system och ännu bättre dialog

Det pågår många olika insatser för att förbättra företagsklimatet i Kungsbacka kommun. I år ska kommunen även anta en ny näringslivsstrategi.

– Vi har ett långsiktigt arbete framför oss med flera olika insatser som vi jobbar med samtidigt. Vi tror att det här på sikt kommer ge mycket bra resultat säger Hans Forsberg, Kommunstyrelsens ordförande.
I slutet av 2019 införs ett nytt system hos Byggnadsförvaltningen och Miljö- och Hälsa som ska minska handläggningstiderna och förbättra kommunikationen. Dessutom ska bygglov se över sin taxa. Det tror kommunen kommer att ge positiva effekter.

– Vi tror att detta kommer att förbättra handläggningstider och tydligheteten, vilket i sin tur, kommer att ge ett bättre bemötande, säger Hans Forsberg.

Ändrat fokus med Rättviksmodellen

Kommunen ser även över införandet av Rättviksmodellen, en modell som har som syfte att stärka förståelsen, dialogen och samarbetet mellan myndighetsutövare och företag. Förhoppningen är att införa modellen redan i år. Modellen bygger bland annat på att företag debiteras för kommunal tillsyn först efter att en kontroll utförts. Till skillnad från i dag då företag i många fall betalar en årsavgift i förskott för den kommunala tillsynen.

– Att företagen betalar först efter en tillsyn har gjorts tror vi kommer att innebära att företagen upplever en ökad delaktighet och ett bättre bemötande. Målet är att den ökade dialogen bidrar till en större förståelse mellan kommun och företagare, säger Hans Forsberg.

Hösten visar resultatet av rankningen

Enkätsläppet av Svenskt Näringsliv är en del av Svenskt Näringslivs företagsklimatrankning och står för två tredjedelar av resultatet (där är det sammanfattande omdömet en av tredjedelarna). Den sista delen av rankningen släpps 24 september och baseras på statistik från Statistiska Centralbyrån och UC.

Hur går undersökningen till?

I år svarade 141 företagare i Kungsbacka kommun på Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Svarsfrekvensen var 40 procent.