Inventering av naturvärden

När Kungsbacka växer är det viktigt att vi inte förstör eller splittrar upp våra naturområden. För att få en bild av det vi har idag gör vi nu en inventering.

Som en del av arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Kungsbacka kommun kommer konsulter, på uppdrag av oss, att naturvärdesinventera stora delar av Kungsbacka kommun. Under 2019 kommer inventeringen främst att äga rum i kommunens västra delar det vill säga Onsala, Vallda, Särö och Kullavik.

Syftet med naturvärdesinventeringen är att få en bättre bild av hur de fina och värdefulla naturområdena i kommunen hänger samman och hur kommunen kan växa utan att värdefulla naturområden förstörs eller fragmenteras.

Kontakta gärna

Kontakta gärna