IVO avslutar ärende gällande granskning av hemtjänst

Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, anser att förvaltningen för Vård & Omsorg har brustit i hur vi informerat kunderna om den tidigare tillfälliga minskning av tid hemma hos hemtjänstkunder. Däremot har IVO inte uppmärksammat några brister i de beviljade insatserna.

Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, fick i slutet av februari i år in en anonym anmälan från en kund som har hemtjänst i kommunal regi i Kungsbacka kommun. Anmälaren uppgav till IVO att kommunen systematiskt dragit bort tid från beviljade insatser från samtliga kunder. Med anledning av de inkomna uppgifterna öppnade IVO en tillsyn. IVO begärde in yttranden från kommunen där kommunen bland annat skulle svara på hur vi säkerställer att enskilda får sina behov av vård och omsorg tillgodosedda.

Nu har Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, fattat beslut i ärendet. I sitt beslut skriver IVO att de uppmärksammat brister vad gäller informationen till kunderna. IVO bedömer att informationen till enskilda som beviljats hemtjänst kunde varit tydligare för att därmed minska risken för feltolkningar och oro. Däremot har IVO inte uppmärksammat brister av beviljade insatser. IVO har därför beslutat att avsluta ärendet.

- Vi delar Inspektionen för Vård & Omsorgs beslut om att vi kunde ha informerat kunderna mer om de tillfälliga förändringarna i samband med att vi införde ett nytt planeringsverktyg. Det är en erfarenhet som vi tar med oss framöver, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg. 

Bakgrund till händelsen

Bakgrunden till det inträffade är att Vård & Omsorg den 15 januari började arbeta i ett nytt digitalt planeringsverktyg för insatser inom hemtjänsten.
Vi befann oss i ett kritiskt skede vid starten av ett nytt planeringssystem. Det är först vid ett skarpt läge som utfallet visar sig och man kan göra justeringar så att systemet fungerar. Beslutet var att dra ner så mycket tid som behövdes per hemtjänstgrupp för att få en fungerande planering, men max 20 procent. 
Medarbetare, chefer och fackliga skyddsombud har arbetat intensivt för att lösa problemen. Den 6 mars var samtliga tillfälliga neddragningar borta.

Kontaktperson
Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300- 83 49 79