Kungsbacka kommun en av de nominerade till Laddguldet

Kungsbacka kommun är nominerade till Laddguldet. Syftet med tävlingen är att uppmärksamma kommuner och företag som driver utvecklingen mot en eldriven transportsektor framåt.

Laddguldet arrangeras av av Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet, Power Circle och Dagens Samhälle. Priset delas ut den 3 juni i Stockholm av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till den kommun samt det företag som har bidragit mest i omställningen till laddbara fordon.

En av fem finalister

Kungsbacka kommun är en av fem finalister i kategorin kommun.

– Genom Laddguldet vill vi rikta fokus mot de aktörer som gör konkreta åtgärder och satsningar för att förbättra miljön. Samtliga finalister är föredömen i arbetet med att ställa om till mer klimatneutrala transporter, säger Tobias Henmark, business manager på Fortum Charge & Drive, i ett pressmeddelande om Laddguldets finalister.

Christer Lindström är fordonsansvarig i Kungsbacka kommun:

– Nomineringen är ett fint kvitto på det jobb vi lägger ner på att driva omställningsarbetet till en fossilfri och elektrifierad fordonsflotta. Vi har gjort en snabb resa i rätt riktning, utan att den har varit kostnadsdrivande.

Vision 2030 visar vägen

Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är uppsatta av kommunfullmäktige. Målen tar sin utgångspunkt i vår vision som beskriver hur vi vill att samhället ska se ut år 2030.

Ett av de fem målen är ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö”:

Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

Så arbetar vi med våra fordon

Vår vision, de globala målen och den lokala politiska ambitionen ligger till grund för hur Kungsbacka kommun arbetar med transporter och fordon.

Detta är några exempel på vad vi gör:

  • Vi har infört en kommungemensam fordonshantering

Med en kommungemensam fordonshantering kan vi driva gemensamma arbetssätt, optimera användningen av fordonen och se till att våra inköp når hållbarhetsmålen.

  • Vi har gått från 0 till 150 elfordon på två och ett halvt år

Vi arbetar aktivt med att ställa om vår fordonsflotta och har idag 150 elfordon och 89 biogasfordon. De utgör hälften vår fordonsflotta.

  • Vi bygger laddplatser för elfordon

Vi har 250 laddplatser i drift, varav 50 är för våra kommuninvånare. Ytterligare 40 publika laddplatser ska vara klara under 2019. 

  • Vi testar ny teknik

Som första kommun i Sverige testar Kungsbacka kommun V2G-teknik, vilket innebär att några av de elbilar som kommunen har delar med sig av sin energireserv till kommunens verksamheter.

Läs mer

Pressmeddelande Laddguldet 2019 

Kommunfullmäktiges fem övergripande mål

Vi bygger laddplatser för elbilar

Elbilar ska ge elkraft till kommunens verksamheter 

Kontakta gärna

Christer Lindström, fordonsansvarig
0300-83 40 50
christer.lindstrom@kungsbacka.se