Med Teknikens hus har vi rustat oss för framtiden

I veckan invigde vi Teknikens hus i Skanskas gamla betongfabrik på Inlag. I Teknikens hus har vi samlat kommunens tekniska verksamheter med drift och underhåll för att på ett bättre sätt kunna dela på kommunens resurser som lokaler, maskiner och fordon.

I samband med inflyttningen på Teknikens hus genomförde vi också en organisationsförändring där några verksamheter bytte förvaltning.

Teknik och Service

Förvaltningen för Teknik utför nu all skötsel och underhåll ute av kommunens anläggningar. Förvaltningen för Service utför skötsel och underhåll av byggnader.

Driftenheten som tidigare tillhört Kultur & Fritid och som arbetar med fotbollsplaner, motionsspår och badplatser är nu organiserade under förvaltningen för Teknik medan drift och skötsel av simhall och ishall har lämnats över till förvaltningen för Service.

Mer än bara ett hus

Teknikens hus är mer än bara ett hus. 150 medarbetare utgår från huset och med gemensamt lager, garage och verkstad kan vi dela på verktyg, maskiner och fordon som lastbilar, traktorer, gräsklippare och andra specialmaskiner.

Dessutom får medarbetarna gemensamma utrymmen som lunchrum, kontors- och arbetsytor och omklädningsrum som bidrar till det nya arbetssättet och ett gemensamt ansvar.

Kungsbacka växer och det gör även våra verksamheter – det är Teknikens hus ett tydligt exempel på.

Kontakta gärna:

Katarina Björklund
Depåchef Teknikens hus
katarina.bjorklund@kungsbacka.se
0300-83 45 22