Ögärdets förskola flyttar tillbaka i augusti

Nu är lokalerna renoverade och färdiga att användas efter de åtgärder som kommunen gjort. Verksamheten öppnar i augusti, vecka 32. Det var under sommaren förra året som byggnaden utreddes för mögel och tillfälligt fick stänga.

Kungsbacka kommun har under hösten 2018 och våren 2019 bytt ut plastmattor, installerat nya belysningsarmaturer, renoverat golvet och målat invändigt. Byggnaden har även fått nya trappor och ramper. Kungsbacka kommun kommer också, inför att förskolan öppnas, även byta ventilationsaggregat och justera luftmängden.

Detta har tidigare hänt med förskolan

På våren 2018 upptäcktes några få sporer av en typ av svartmögel vid två områden på utsidan av den gamla delen av förskolan. Förskolan fick tillfälligt stänga under tiden som utredning och sanering gjordes. Hela byggnaden undersöktes för att se om det fanns påväxt i konstruktionen. För att få en välfungerande miljö på förskolan har samtidigt underhållsåtgärder genomförts.

Förra fastighetsägaren gjorde undersökningar i hela byggnaden som fuktmätningar och kontroll av ytter- och innermaterial. Efter betydande åtgärder har man återigen spormätt och resultaten visar nu på fullt normala värden.

Kontakta gärna

Vid frågor om förskolans verksamhet kontakta förskolechef Linda Kullenberg, linda.kullenberg@kungsbacka.se 

Läs mer om Ögärdets förskola

Tidigare artikel om Ögärdets förskola juni 2018.

Frågor om åtgärderna i lokalerna svarar fastighetsförvaltare på Service.