Öppet informationsmöte om integration i Kungsbacka

Den 3 juni klockan 18-20 i Kungsbacka Teater bjuder Kungsbacka kommun in till informationsmöte om integration. Mötet kommer att ge information om integrationsarbetet i Kungsbacka i allmänhet och om särskilda integrationsinsatser i Anneberg.

Informationsmötet vänder sig till allmänheten och kommer särskilt att ta upp de extrainsatser som kommunen kan göra tillsammans med lokalsamhället för en god integration. Insatserna ska vara riktade både till ortens invånare och till de nyanlända som flyttar dit.

- På mötet kommer vi att berätta mer om hur vi arbetar med det som är kärnan i integration: om språk, jobb, normer och värderingar. Vi har sedan många år tillbaka en plan för integration i Kungsbacka och arbetar tillsammans på många håll i organisationen för att hantera frågan utifrån givna förutsättningar, säger integrationschef Navid Samadi.

Praktisk information om mötet

Tid: Måndag 3 juni, klockan 18–20
Plats: Kungsbacka Teater, Gymnasiegatan 44, 434 50 Kungsbacka
Syfte: Information om integration i Kungsbacka och särskilda insatser i Anneberg

Detta byggs i Anneberg

I Anneberg byggs det temporära bostäder för nyanlända på tidsbegränsat bygglov. Det blir 52 lägenheter som kan ge hem åt cirka 280 personer. De första 36 lägenheterna planeras stå klara för inflyttning under 2019, medan de sista 16 lägenheterna kommer först i början av 2020. I och med byggnationen av dessa lägenheter i Anneberg kommer Kungsbacka kommun under året att kunna erbjuda familjer att lämna sovsalar och därmed ge fler anvisade nyanlända möjlighet till riktiga hem.

- Vi har underskattat informationsbehovet. Under många år hade vi Mötesplats integration, regelbundna öppna möten för våra invånare för att svara på frågor och ge information. Efter en tid svalnade intresset för dessa möten, vilket är anledningen till att vi inte haft dem på ett tag. Nu finns det ett engagemang i frågan igen och därmed kommer vi att ta upp den här sortens återkommande informationsmöten igen, säger Navid Samadi.

Frågan är inte om vi ska ta emot nyanlända – utan hur

Nyanlända som är anvisade till Kungsbacka kommun har uppehållstillstånd och därmed en laglig rätt att stanna i landet. Kungsbacka är den plats de av Migrationsverket och Länsstyrelsen i Halland har blivit anvisade för bosättning. Det är en av de grupper i samhället där kommuner enligt lag är skyldiga att ordna bostad för.

- Ett bra boende är viktigt för att kunna komma igång i sitt nya hemland och bli en del av samhället och arbetsmarknaden. God integration kommer bara om vi alla hjälps åt, avslutar integrationschef Navid Samadi.