Att rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Nu har lokalerna för förtidsröstning öppnat till EU-valet. En stor del av de som röstar gör det i just en förtidsröstningslokal. Men om du inte själv kan ta dig till din vallokal så finns det några alternativ, för att alla ska ha en chans att kunna rösta tryggt och säkert.

För de personer som kan ha svårt att ta sig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning finns det ett antal alternativ, rösta med bud eller rösta med ambulerande röstmottagare. Det för att alla ska ha samma möjligheter att rösta tryggt.

Rösta med bud

Du som på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt, inte själv kan gå och rösta kan istället få rösta med bud.

Du röstar då med ett vittne och budet närvarande i ditt hem eller på platsen du befinner dig, med hjälp av ett särskilt material. Materialet finns att hämta i en förtidsröstningslokal, hos kundcentret Kungsbacka direkt eller så beställs det hem från valmyndigheten.

Budet tar sedan med sig din röst och lämnar in den till en lokal för förtidsröstning eller vallokal på valdagen.

Bara vissa personer får lov att vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Ambulerande röstmottagare

För dig som inte kan gå och rösta själv på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och inte känner någon som kan vara bud, finns möjligheten att beställa ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare från Kungsbacka kommun kommer till ditt hem eller den plats där du befinner dig. Rösten görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Du beställer ambulerande röstmottagare via telefon på 0300-83 80 11.

Telefontider: vardagar klockan 9–12 och 13–15 samt på valdagen från klockan 8.

Kundcentret Kungsbacka direkt

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka