Fjärås Bräckaskolan och Smedingeskolan fick Vattenrådets miljöpris

Fjärås Bräckaskolan och Smedingeskolan tog den 20 maj emot Lygnern Vattenråds miljöpris och prissumman på 1000 kr var för sitt fina arbete om vatten. Eleverna har deltagit i projektet Vattnet i skolan, där de gjort fältstudier och tagit prover runt sjön Lygnern.

Elevern har genom projektet fått kunskap om vatten, biologisk mångfald och ekosystem. Undervisningen har varit både praktiskt och teoretiskt där eleverna gjort naturvetenskapliga undersökningar och fältstudier. Fältstudierna har gjorts på olika platser runt sjön Lygnern och även på promenadavstånd från skolorna.

Fokus på vatten i undervisningen

Projektet har drivits som ett LONA-projekt Vattnet i skolan där totalt nio klasser varit med. Det är årskurs 1 Öst och 1 Väst och årskurs 2 Väst samt årskurs 3B och fritids Natur på Fjärås-Bräckaskolan. På Smedingeskola är det årskurs 8A, 8B och 8C. Skolornas undervisning har fokuserat på vatten som är en förutsättning för liv och hållbar utveckling.

Ökat engagemang för hållbar utveckling

Eleverna har tränat sig på att utrycka sina nyvunna kunskaper i text, bild, form och praktiska fältundersökningar. De har genom arbetet fått ökat engagemang för hållbar utveckling och nyfikenhet på vatten i närmiljön. Det är känt att barn och vuxna mår bra av att vistas i naturen och det finns forskning som stödjer att barn som har kunskap om naturen också skyddar den.

Motiveringen lyder

”Att man på ett inspirerande och positivt sätt arbetat med vatten som tema för upptäckande och lärande. Man har arbetat ämnesövergripande både genom experiment och utforskande av närmiljöer där man ökat och spridit kunskaperna om vatten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Elevernas engagemang, kunskaper och känslor har även uttryckts i dikter, bilder och former.”

Läs mer på Kungsbacka delar lärande 

Kontakta gärna

Lektor och projektledare
Maria Lindqvist, maria.lindqvist@kungsbacka.se