Södra torggatan avstängd för genomfartstrafik

Södra torggatan stängs av för genomfartstrafik från 15 maj. Orsaken är att ett hus vid gatan ska rivas.

Södra torggatan stängs av för genomfartstrafik mellan Storgatan och Västergatan under perioden 15 maj 2019 till 20 mars 2020.  Även parkeringförbud införs på denna sträcka. Orsaken är att ett hus vid gatan först ska rivas och sedan ska tomten åter bebyggas.