Systemuppdatering under torsdagen

Under torsdagen 23 maj sker en uppdatering av kommunens system för avfalls- och VA-abonnenter.

Under uppdateringen kommer vi inte åt systemet och kan därför inte svara på frågor om exempelvis fakturor eller ändra kärlstorlek. Du som abonnent kan under torsdagen heller inte logga in via vår hemsida och se dina fakturor.

Uppdateringen beräknas vara klar någon gång under torsdag eftermiddag.