Vägarbete i korsningen Storgatan-Varbergsvägen

Från och med måndag 20 maj kommer en del av körfältet i korsningen Storgatan-Varbergsvägen att vara avstängt. Orsaken är att vi måste byta räcket mot gång- och cykelvägen nedanför.

Räcket sitter till höger om högersvängfilen när du kommer från Storgatan. Det är en skyddsbarriär som ska hindra fordon från att komma ned på oskyddade trafikanter på gång- och cykelvägen som går över till resecentrum och Östra villastaden.

I april körde en bil in i räcket så att betongfästet sprack, och vår bedömning är att skyddsbarriären inte skulle hålla för en ny påkörning.

Gjuta ny betong

Arbetet börjar måndag 20 maj och beräknas pågå som längst till 7 juni. Orsaken till den relativt långa arbetstiden är att vi först måste avlägsna det gamla räcket och betongen, och därefter gjuta ny betong att fästa ett nytt räcke i. Högra körfältet kommer att vara avsmalnat eller helt avstängt.

Olycklig tidpunkt

Detta vägarbete sammanfaller i tiden med avstängningen av bron på den närbelägna Borgmästaregatan, vilket förväntas ge ökad trafik i denna korsning. Det är olyckligt, men både bron och räcket handlar om akut trafiksäkerhet och vår bedömning är därför att inget av dem kunde vänta.