Välkommen på leverantörsdialog kring akustiktjänster

Kungsbacka kommun bjuder in till leverantörsdialog kring avtal om akustiktjänster.

Är du leverantör av akustiktjänster? Vi vill gärna höra dina tankar och idéer om hur man kan avtala kring akustiktjänster på bästa sätt. Kommunen kommer att ha behov av både konsulttjänster, montering och underhållstjänster.

Tid och plats

18 juni klockan 15-17
Vägmästaren, Syréngatan 1 i Kungsbacka
Lokal: Matsalen. Vi möter upp i entrén.

Anmälan

Anmälan via e-post senast 12 juni till jessica.duerlund@kungsbacka.se, 0300 83 40 81.