Vårt framtida Kungsbacka blir digital

Snart är de tunga dokumenten ett minne blott när den nya översiktsplanen, Vårt framtida Kungsbacka, blir helt digital. GIS-ingenjörerna Fatemeh Hosseini och Victor Axbom på Byggnadsförvaltningen jobbar för fullt med den nya digitala lösningen.

En översiktsplan visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt plats för näringslivet. I den digitala versionen kommer användaren att själv styra vad som ska visas genom att släcka och tända olika lager. Inom varje område kan användaren läsa mer.

– I och med att översiktsplanen blir interaktiv, kommer användaren enklare att kunna välja vad den vill se. Det gör att invånarna får en god översikt av hur kommunen kommer att utvecklas, säger Fatemeh Hosseini.

Ett yrke som ger ett helhetsperspektiv

Som GIS-ingenjörer på kommunen arbetar Fatemeh Hosseini och Victor Axbom med kommunens ”geografiska informationssystem”, exempelvis information om vart grönområden går, hur djupa sjöarna är eller information om hur många personer som bor inom ett specifikt område. Datan samlas in genom digitala verktyg, analyseras och presenteras på ett enkelt sätt.

– Att arbeta som GIS- ingenjör är väldigt varierande. Ingen dag liknar den andra säger Fatemeh Hosseini.

Ser hur andra kommuner gör

I arbetet med översiktsplanen får de uppdrag av de övriga projektmedlemmarna att ta in geografisk information. Därefter sätter de upp ett digitalt verktyg där kommunens mätingenjörer samlar in datan från platsen. Informationen förs vidare in i kartsystemet HAJK. För att få inspiration i arbetet är det viktigt med omvärldsbevakning. Flera kommuner i Sverige har redan infört digitala översiktsplaner.

 – Vi ser hur de har löst liknande utmaningar som vi ställs inför kring exempelvis funktionalitet, säger Victor Axbom.

 Enklare att uppdatera och jämföra

Att översiktsplanen blir digital innebär även att den blir enklare att uppdatera och jämföra med andra kommuner och regioner som också valt att digitalisera. Många enligt samma modell; Boverkets rekommendation. Översiktsplanen blir tillgänglig från paddan, mobilen eller datorn och är en vidareutveckling av det digitala system som kommunen använder i dag till sina digitala kartor. Men det är inte alla användare som kan ta till sig en digital version.

– Vi utmanas i att den ska vara enkel och pedagogisk och dessutom tillgänglig för alla i alla versionerna, vilket gör att den även ska finnas som PDF, säger Fatemeh Hosseini.                                     

Lämna i synpunkter digitalt

Under samrådstiden våren 2020 är målet att den digitala strukturen och informationen finns på plats. Då vill kommunen ha in allmänhetens åsikter.

– Även det är en fördel med en digital version. Nu kommer användarna kunna lämna in sina åsikter via översiktsplanen, säger Victor Axbom.

I juni kan ni läsa nästa artikel i serien om översiktsplanen. Då får ni reda på mer om hur kommunen arbetar med trafik- och infrastruktur i den nya översiktsplanen. Håll utkik! 

Så tycker du till:
I nuläget siktar vi på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här på www.kungsbacka.se eller följ vår Facebooksida. 

Läs mer om arbetet Vårt framtida Kungsbacka här. 

Läs mer om vad en översiktsplan är här.