Vi upphandlar driften av Blåvingevägen vård- och omsorgsboende

Hösten 2020 går avtalet med Humana, som driver Blåvingevägen vård- och omsorgsboende på entreprenad, ut. Vi upphandlar därför en extern utförare som vill driva boendet.

Kungsbacka kommun har sammanlagt elva vård- och omsorgsboenden, varav fyra stycken drivs av externa utförare på entreprenad. Ett av boenden som drivs på entreprenad är Blåvingevägen vård- och omsorgsboende. Det drivs sedan 2013 av Humana Omsorg AB men den 30 september 2020 har den maximala avtalstiden gått ut och kommunen måste gå ut med en ny upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Ska upphandlas igen

Därför beslutade nämnden för Vård & Omsorg i mars att driften av boendet skulle upphandlas igen till en extern utförare. Tjänstemännen på förvaltningen för Vård & Omsorg tog därefter fram ett upphandlingsdokument, som nämnden beslutade att godkänna vid nämndmötet i maj.

Annons ligger ute

Måndagen den 20 maj 2019 gick upphandlingen ut på annons. Anbuden ska vara inne senast den 20 juni 2019 och därefter kommer sakkunniga tjänstemän att kvalificera och utvärdera de anbud som kommit in.
Tilldelningsbeslutet, alltså vem som vinner upphandlingen, kommer att meddelas i oktober 2019. Den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet och tilldelats kontrakt ska ansvara för driften av boendet från och med den 1 oktober 2020.

Fakta Blåvingevägen vård- och omsorgsboende

Blåvingenvägen vård- och omsorgsboende i Vallda drivs på entreprenad, i nuläget av Humana Omsorg AB. Boendet öppnades 2013 och har drivits av samma företag sedan start. Boendet har 65 lägenheter varav två är parlägenheter. I nuläget finns 33 platser för somatisk vård och 32 platser för personer med demenssjukdom.
Även om ett boende drivs av extern utförare på entreprenad så är det nämnden för Vård & Omsorg som har det yttersta ansvaret för vården och omsorgen.

Här kan du läsa om pågående upphandlingar. 
 
Kontakta gärna
Linda Tilander, Utvecklingsledare Vård & Omsorg
linda.tilander@kungsbacka.se
0300-83 40 56