Beslut om priser i Kungsbacka badhus

Kungsbacka badhus och Fjärås simhall ska drivas året runt för simning, friskvård och badupplevelser och fungera som mötesplatser för alla invånare och besökare. Kungsbacka nya badhus planeras att tas i full drift i juni 2020.

På tisdagen beslutade kommunfullmäktige om priser för allmänhet, skolor och föreningar i Kungsbackas nya badhus och Fjärås simhall.

Beslutet gäller det maxpris som den privata operatör som kommer att driva badhusen får lov att ta ut. Priserna som har beslutats är entréavgifter för allmänhetens bad, priser för simskoleverksamhet och skolsim och det pris som föreningar betalar vid träning och tävling i badhusen.

När vi har satt prisnivåerna för olika grupper har vi gjort en avvägning för att både säkra en stor grad av tillgänglighet för olika målgrupper men också hitta en ekonomiskt hållbar modell för Kungsbacka kommun.

Modell för prissättning

De nya priserna blir högre än nuvarande priser i simhallarna eftersom Kungsbacka badhus är en dyrare och mer påkostad anläggning än de simhallar vi har idag och eftersom vi därför kan erbjuda en bättre och mer varierad badupplevelse för besökaren. Så ser utvecklingen av badhusanläggningar ut även i andra kommuner som nu bygger nytt.

Den prismodell vi har valt innebär lägre priser under delar av veckan och dygnet, det gör att vi sprider ut badbesökarna för att minska köerna och kan använda badhuset effektivt. Personer som har möjlighet att besöka badhuset på dagtid kommer att få en lägre entréavgift. Vi har också prioriterat rabatterade priser för barn och unga samt familjer eftersom vi vill möjliggöra för barn och unga att utveckla sin simkunnighet. 

De avgifter vi har i simhallarna idag är inte höjda på åtta år och de nya beslutade avgifterna för Kungsbacka badhus ligger i linje med jämförbara anläggningar i andra delar av Sverige.

Finansiering av badhusen

Kommunen finansierar badhusen genom att:

  • överlåta åt entreprenör att mot en avgift till kommunen få driva verksamheten i anläggningarna, med övertagande av den ekonomiska risken.
  • skattefinansiera byggnation och teknisk drift av anläggningarna.

Upphandling av privat entreprenör

Nämnden för Kultur & Fritid har tidigare beslutat att konkurrensutsätta driften av Kungsbacka badhus och Fjärås simhall. Upphandlingen sker under sommaren 2019 och överlämningen planeras till årsskiftet. Den tekniska driften av badhusbyggnaderna ska vara kvar i kommunens egen regi liksom framställandet av badvatten.

Läs hela underlaget för kommunfullmäktiges beslut

Hela underlaget med priser finns att läsa i kommunfullmäktiges handlingar med förslag till beslut.

Länk till kommunfullmäktiges handlingar sammanträde 11 juni.

Kontakta gärna

ANDRA NYHETER OM BADHUSET