Lokalvården miljödiplomeras igen

För fjärde året i rad mottar kommunens lokalvård Svensk Miljöbas miljödiplomering. Det ges till verksamheter som aktivt och strukturerat arbetar med miljöförbättringar.

Miljödiplomeringen görs enligt en modell från Föreningen Svensk Miljöbas. Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har utfärdat årets miljödiplomering till kommunens lokalvård. Inför beslutet gör de bland annat besök i städförråd och tar del av Lokalvårds miljöpolicy.

"Arbetar för att nå ständig förbättring"

I motiveringen för årets miljödiplomering står följande:

"Ni visar stor förståelse för vad ett miljöledningssystem är, vad Svensk Miljöbas och dess kravstandard innebär och hur ni ska arbeta för att nå ständig förbättring. Ni har en tydlig organisation med tydliga roller och ni arbetar bra med delaktigheten i ert miljöarbete."

Miljödiplomerade sedan 2016

Våren 2016 miljödiplomerades kommunens lokalvård för första gången. Miljödiplomeringen görs sedan om varje år.

– Det är mycket glädjande att vi åter igen miljödiplomeras, säger Sandra Einhaus, utvecklare på Lokalvård med fokus på miljöfrågor.

–  Några saker av det vi jobbar vidare med under 2019 är att köpa in miljömärkta städdukar samt att enbart använda det Svanenmärkta medlet I-vax för golvunderhåll. Naturligtvis satsar vi även fortsättningsvis på att inte använda plastpåsar i onödan i kommunens lokaler och att bibehålla att vi bara använder 0,03 liter rengöringsmedel – inklusive tvål och tvättmedel – per kvadratmeter och år i våra lokaler. Vi ger också alla våra lokalvårdare en grundläggande miljöutbildning. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och mycket betydelsefulla i att omsätta våra miljömål i praktiken, säger Sandra Einhaus.

Även Ann Cathrine Roxhage, Lokalvårds verksamhetschef, lyfter fram medarbetarna som en viktig framgångsfaktor.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare på Lokalvård för deras stora engagemang i miljöarbetet, det är de som gör det möjligt för oss att hela tiden förbättra det, säger Ann Cathrine Roxhage.

Läs mer

Vi sa hej då till tre ton plastpåsar

Kontakta gärna

Ann Cathrine Roxhage, verksamhetschef Lokalvård
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se

Sandra Einhaus, utvecklare Lokalvård
0300-83 40 62
sandra.einhaus@kungsbacka.se