Ny förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg

Den 1 juli tillträder Karin Martinsson som förvaltningschef för Individ och Familjeomsorg i Kungsbacka.

Karin Martinsson har idag rollen som tillförordnad chef och kommer att fortsätta leda förvaltningen i den riktning som hon har påbörjat tillsammans med ledningsgrupp och övriga chefer på förvaltningen.

– Karin Martinsson är en tydlig ledare och är rätt person att leda förvaltningen utifrån de stora utmaningar som verksamheten har. Det handlar om att nå en budget i balans, att inspirera och att jobba tillsammans med medarbetarna i nya arbetssätt och att landa i en gemensam kultur, säger kommundirektör Ann-Charlotte Järnström.

– Jag är väldigt glad och stolt över att få fortsätta det förändringsarbete som vi har påbörjat på Individ & Familjeomsorg. Vi har ett tufft uppdrag framför oss, som jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att klara av, säger förvaltningschef Karin Martinsson.

För mer information kontakta gärna:

Karin Martinsson, förvaltningschef Individ & Familjeomsorg, tfn 0300-83 58 54 eller karin.martinsson@kungsbacka.se

Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör, tfn: 0300-83 42 32 eller
ann-charlotte.jarnstrom@kungsbacka.se.