Ny länk i Kattegattleden

Senaste länken i Kattegattleden gör det enklare och säkrare att cykla förbi Fjärås station.

2019 blir första sommaren med den senaste länken av Kattegattleden i Kungsbacka. I vintras färdigställdes 2,5 kilometer ny gång- och cykelväg längs väg 939 Varbergsvägen, från Torkelstorp i norr till Torpavägen i söder.

Säkrare att cykla

Den nya gång- och cykelvägen gör det enklare och säkrare att passera förbi Fjärås station och påfarterna till motorvägen E6. Trafikverket byggde sträckan och Kungsbacka kommun stod för hälften av kostnaden. Belysningen stod kommunen för. I projektet ingick även att göra ett vänstersvängkörfält från Varbergsvägen in på Torkelstorpsvägen, något som Trafikverket finansierade.

Så planerar vi för cykel i Kungsbacka

Kattegattleden

Kattegattleden invigdes 2015 och är Sveriges längsta turistcykelled. Den sträcker sig 35 mil från Göteborg i norr och hela vägen genom Halland ned till Helsingborg i söder. Leden går ofta nära havet och är i stort sett bilfri.

Läs mer om Kattegattleden

Mer information

Trafikingenjör Sofie Svensson
0300-83 52 89
sofie.svensson@kungsbacka.se