Ny utförare av hemtjänst

Kungsbacka kommun erbjuder kundval inom hemtjänsten. Nu har ett nytt företag godkänts som utförare av hemtjänst inom kommunen.

Privata företag kan bli utförare av hemtjänst eftersom Kungsbacka kommun sedan flera år tillbaka erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det är Lagen om valfrihet, LOV, som ligger till grund för kundval.  

Från och med den 3 juni 2019 så är ytterligare ett företag valbart som utförare av hemtjänst inom Kungsbacka kommun. Det heter Blommans hemtjänst och service i Halland AB och de utför omsorg- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen, delegerade och instruerande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Sedan tidigare finns förutom den kommunala hemtjänsten ytterligare fyra utförare av hemtjänst. Det är Gottskärs Hemtjänst, Olivia Hemomsorg, Veteranpoolen samt XtraPro. 

Du kan läsa mer om våra utförare och kundvalet här. 

Alla företag som vill utföra hemtjänst inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun ska godkännas av kommunen. Det betyder att företagen ska uppfylla ett antal krav inom till exempel kvalitet, utbildningsnivå, samarbete mellan utförare och myndighet samt tillgänglighet. Samma krav gäller för den kommunala hemtjänsten.

Du kan läsa mer om vad som krävs för att bli privat utförare här.

Kontaktperson
Johanna Sporrong
johanna.sporrong@kungsbacka.se
0300-83 51 94