Vit symbol på orange bakgrund föreställande överkryssad cigarett

Nya tobakslag ska ge fler rökfria utomhusmiljöer

Fler rökfria utomhusmiljöer och en mer reglerad tobaksmarknad. Det är två saker som den nya tobakslagen ska bidra till och är samtidigt ett steg mot regeringens intention att göra Sverige rökfritt år 2025. Här är vad du som invånare och företagare behöver känna till.

Från den 1 juli gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka i fler offentliga miljöer än tidigare. Förbudet gäller för uteserveringar, lekplatser och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde och omfattar fler produkter än tobak.

På de områden där rökförbud gäller är det inte tillåtet att:

  • Röka tobaksprodukter
  • Använda elektroniska cigaretter (e-cigaretter)
  • Använda vattenpipor
  • Röka eller använda andra produkter som till användningssättet liknar rökning men som inte innehåller tobak.

Här blir det rökförbud 1 juli:

  • Uteserveringar
  • Lekplatser
  • Alla hållplatser, perronger, tågstationer och taxizoner.
  • Inhägnade platser utomhus för idrottsutövning, även när de används till andra aktiviteter som konserter.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus – kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Till dig som säljer tobaksprodukter: Ansök om tobakstillstånd

Den nya lagen innebär att du som säljer tobaksvaror från och med 1 juli behöver söka tillstånd för att fortsätta göra det. Du som säljer tobak idag har fram till den 1 november på dig att ansöka. I Kungsbacka kommun är det Miljö- & Hälsoskydd som handlägger och beslutar om tillstånd.

– Vi välkomnar den nya lagen. Den är ett verktyg för oss som bidrar till en mer rättvis konkurrens för de företag som följer lagen. Vi kan bedriva en bättre och effektivare tillsyn på tobakshandeln, samtidigt som det minskar handeln med smuggeltobak, säger Marianne Löfgren, enhetschef på Miljö- & Hälsoskydd.

Krav på tillstånd för tobaksförsäljning gäller såväl den som säljer till konsument (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel).

– Vi är medvetna om att det kommer att krävas en viss ställtid innan alla har hunnit söka tillstånd. Därför har alla som säljer tobak fram till november i år på sig att få iväg sin ansökan och vi är inställda på att göra processen så smidig som möjlig för alla, avslutar Marianne Löfgren.

Lär dig mer om tobakslagen 

Så gör du för söka ditt tillstånd för att sälja tobak

Läs mer om rökfria miljöer

Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information och hjälpsamma frågor och svar. Det riktar sig både till dig som är invånare, till dig som ansvarar för att rökförbudet följs och till dig som säljer tobak.

Kontakta gärna

För frågor som rör rökning på offentliga platser
Yaneth Rosander, hälsoskyddsinspektör tfn 0300-83 44 75 eller miljoochhalsoskydd.inne@kungsbacka.se

För frågor som rör tillsyn och tillstånd
Marianne Löfgren, enhetschef på Miljö- & Hälsoskydd, tfn 0300-83 46 88 eller marianne.lofgren@kungsbacka.se (semester från 1 juli).

Robert Singer, handläggare alkohol & tobak, tfn 0300-83 41 30 eller
robert.singer@kungsbacka.se

Åsa Johansson, handläggare alkohol & tobak, tfn 0300-83 83 46 eller
asa.johansson@kungsbacka.se