Nyheter i livsmedelslagen – skärpta straff och sanktionsavgifter införs

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinfördes fängelsestraff på upp till två år och dels infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser. För livsmedelsföretagare som vill göra rätt så kommer de skärpta straffen innebära att situationen förbättras. Genom att det blir mer riskfyllt att bryta mot flera regler kan de nya reglerna komma att innebära en mer rättvis konkurrenssituation på livsmedelsmarknaden.

Exempel på situationer då kontrollmyndigheten kan komma att besluta om sanktionsavgift är: 

- om en verksamhet inte är registrerad eller godkänd,

- om en verksamhet byter ägare utan att kontrollmyndigheten blir informerad,

- om det saknas korrekt dokumentation inom pimärproduktionen vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk.  

Livsmedelsverket arbetar för närvarande med att ta fram en vägledande information till kontrollmyndigheterna om de nya reglerna.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt 
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se