Provtagning på badvattnet visar på låga bakteriehalter

Den 10 juni tog Miljö & hälsoskydd årets första badvattenprover på kommunens badplatser och resultatet är tjänligt. Det betyder att bakteriehalterna på alla badplatser är väldigt låga.

Provresultaten publiceras på Havs- och Vattenmyndighetens sida Badplatsen där allmänheten kan se badvattnets kvalitet samt vilken temperatur vattnet hade vid provtagningstillfället.

Badvattenprovtagning

Varje sommar under badsäsongen juni-augusti tar förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd badvattenprover på 16 badplatser i Kungsbacka kommun, enligt badvattenförordningen och Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter. Syftet är att kontrollera bakteriehalten i badvatten och informera allmänheten om badvattens kvalitet.

Vattenprovtagningen följer den kontrollplan som upprättats inför badsäsongen varje år. Badvattenproverna graderas i tre kategorier: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. 

Tänk på att provresultaten av vattenkvaliteten bara görs två gånger i månaden och att uppgifterna därför inte är helt dagsfärska.

Du kan även läsa vad algblomning och badklåda är samt se vattenkvaliteten vid andra badplatser i Europa på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.

Skyltar

På varje badplats ska det finnas en skylt som anger badplatsens status. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter vi upp en tillfällig skylt där vi avråder från bad.

EU-bad & klassificering

Inför varje badsäsong ska kommunen identifiera och registrera kommande säsongs EU-bad. Alla bad där kommunen förväntar sig ett stort antal badande (mer än 200 personer) per dag i snitt ska identifieras som EU-bad.

Efter varje badsäsong ska det göras en klassificering av kvaliteten på badvattnet utifrån den senaste badsäsongen samt de tre föregående badsäsongernas resultat. Betyget baseras på provtagningar från de senaste fyra åren. Klassificeringarna graderas i fyra kategorier: dålig kvalitet, tillfredställande kvalitet, bra kvalitet och utmärkt kvalitet.

Badplatser som provtas

 • Gårda brygga Norra
 • Gårda Brygga Södra
 • Hanhals holme
 • Krokvik
 • Lerkil
 • Rågelund
 • Smarholmen
 • Särö Västerskog
 • Sörvik
 • Tjolöholm
 • Torstensvik
 • Utholmen-Gottskär
 • Vallda Sandö
 • Vallersvik
 • Örsviken