Rent vatten i bassängen

Nästan 100 anställda runt om i Skandinavien och en omsättning på över 400 miljoner kronor. Det gör Processinggruppen till en stark aktör när det gäller vattenrening för industriprocess och bad. De har verkat i Hede i Kungsbacka under lång tid. Det är där de utvecklar ny teknik och det är också där som huvudkontoret har sitt säte.

Nya simhallar är kostsamma för många kommuner, så även för Kungsbacka, därför är det viktigt att man gör rätt från början berättade Per Martin och Henrik Jansson när kommunstyrelsens arbetsutskott var på besök i slutet av maj.

– Det är viktigt att man tar höjd för att nya badanläggningar, som är kostsamma investeringar för en kommun och som ska hålla i många år, förmedlar Per Martin.

Rekryteringsutmaningar

Att arbeta med vattenbehandling såväl inom industri- och process som på bad- och simanläggningar är något man får lära sig under tid. Det finns ingen utbildning att gå. Det här har medfört stora utmaningar för Processing-gruppen vid rekrytering.

– Det finns inte mycket till bollplank. Vi får aldrig en färdig person vid rekrytering utan måste alltid ha en upplärningsperiod, berättar Henrik Jansson.

Positiva till kommunens CAD-utbildning

Per Martin belyser och berömmer kommunen för den KY-utbildning till CAD-konstruktör som bedrivs i Kungsbacka. Under besöket träffade vi tre stycken, nu heltidsanställda på Processing-gruppen, som har gått utbildningen.

– Utbildningen till CAD-konstruktör har varit betydelsefull för oss, den borde ni hålla fast vid, betonar Per Martin.