Spara på vattnet

Fjolårets torka i kombination med en nederbördsfattig vinter gör att vi även i år behöver spara på vattnet i Kungsbacka.

Det är ingen större risk för att dricksvattnet ska ta slut i Kungsbacka. Men risken för ett nytt bevattningsförbud finns, beroende på hur vädret blir under resten av våren och sommaren och om vattenförbrukningen i kommunen blir hög.

Bli vattensmart

- Om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi alltid se till att ha marginaler kvar i ledningsnätet. Hjälp oss att se till att vi inte hamnar i samma läge som förra året, var smart i din vattenförbrukning, säger Ulf Carlsson, enhetschef för Vattenproduktion på kommunen.

2018 års långa period med varmt och torrt väder i kombination med stor vattenförbrukning gjorde att vattenverket på Fjärås bräcka låg nära gränsen till sin maxkapacitet för att producera vatten. Vattentillgången i sjön Lygnern var god, men grundvattennivån i Bräckan riskerade att sjunka alltför lågt på grund av den höga förbrukningen.

Vatten från Lygnern

Kungsbacka kommun fyller på grundvattnet i Bräckan med sjövatten från Lygnern, så kallad infiltration, men vid stor förbrukning finns risk att vi inte hinner fylla på i samma takt. Det finns också en vattendom som sätter en maxgräns för hur mycket vatten vi får ta ut från Lygnern.

- Vi låg på hög förbrukning i kommunen under större delen av april i år. Det finns en risk för att grundvattnet sjunker för mycket och då riskerar vi att få in salt i grundvattenbrunnarna under Bräckan, något som skulle vara svårt att återhämta, säger Ulf Carlsson.

Läs mer om var dricksvattnet i Kungsbacka kommer ifrån

Detta kan du göra

 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan du kör. Välj gärna eco-program.
 • Handdiska inte under rinnande vatten utan använd diskbalja istället. Om vattnet får stå och rinna i tre minuter kan det gå åt 36 liter. I balja blir det bara 6-10 liter.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt.
 • Samla upp vattnet när du väntar på varmvatten och använd till att vattna blommorna med.
 • Ta kortare duschar. Fem minuter kortare kan motsvara 35-70 liter beroende på duschmunstycket.
 • Fixa kranar som står och droppar. En droppande kran kan förbruka upp till 15 liter om dagen.
 • Samla regnvatten från stuprör i en regntunna och använd till bevattning i trädgården.
 • Vattna inte gräsmattan. Generellt klarar en gräsmatta långvarig torka. Gräset blir brunt men tar sig igen när regnet kommer.
 • Vattna med kanna eller vattenslang i handen, inte med vattenspridare.
 • Vattna på morgonen eller på kvällen, undvik att vattna på dagen när en del av vattnet dunstar bort.
 • Tvätta inte bilen på garageuppfarten eller gatan. Detta ska du heller inte göra av miljöskäl, eftersom avrinningsvattnet som rinner ned i dagvattenbrunnarna innehåller metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel som är skadliga för människor, djur och miljön. Åk till en biltvätt som har oljeavskiljare där sköljvattnet rinner ned. Läs mer här.

Detta gör vi på kommunen

 • Vi sprider budskapet om vattensmart användning, i samverkan med länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland.
 • Ökad beredskap där vi följer situationen noggrant och är beredda att snabbt vidta nödvändiga åtgärder.
 • Vi planerar för ett test med ökad infiltration av vatten från Lygnern på Bräckans västra sida, närmare kyrkan än dagens dammar.
 • Vi planerar för att få stöd med vatten från Mölndal för att försörja Anneberg och Älvsåker, för att avlasta produktionen på Fjärås bräcka.
 • Vi förbereder för att vattna planteringar och rabatter med vatten från Kungsbackaån, precis som vi gjorde förra sommaren.
 • Vi ser över möjligheten att vattna nattetid, för att minska avdunstningen.
 • Vi tar fram underlag för en ansökan om en ny vattendom hos Mark- och miljödomstolen. Vattendomen sätter gränsen för hur mycket vatten vi får ta ut från Lygnern och har inte ändrats sedan 1985. Under förra årets torka överskred vi tidvis vattendomen per dygn (men inte på månads- eller årsbasis). Vi beräknar att kunna skicka in en ny ansökan under nästa år.

Vattensmarta tips på Västra Götalands webbplats

Mer information

Enhetschef Vattenproduktion
Ulf Carlsson
0300-83 41 48
ulf.carlsson@kungsbacka.se