Tyck om ny avfallsplan

Kungsbacka kommun har tillsammans med Göteborgsregionens tretton medlemskommuner arbetat fram ett förslag till ny avfallsplan för perioden 2021–2030. Nu kan du lämna synpunkter på den.

Det nya förslaget till avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet berör följande områden: Förebyggande av avfall, Återanvändning, Återvinning, Avfallshantering i fysisk planering, Användarfokus, Nedskräpning.

Förslaget finns tillgängligt under perioden 14 juni 2019 - 30 september 2019.

Läs mer och lämna synpunkter