Karolina Oxfall, trafikplanerare och Agneta Nordström, specialist i infrastrukturfrågor vid tågperrongen vid Kungsbacka Station

Vägen mot vårt framtida Kungsbacka

Hur kan trafiknätet i Kungsbacka kommun klara av en växande befolkning? Kommer det att finnas utrymme för fler tåg? Och bör det gå en båt mellan Gottskär och Gårda brygga på sommaren? Det är några av alla de frågor som just nu ställs i arbetet med Kungsbackas nya översiktsplan.

För att kunna planera för god trafik och infrastruktur i Kungsbacka kommun krävs ett helhetstänk. I arbetet med den nya översiktsplanen, Vårt framtida Kungsbacka, arbetar en projektgrupp som i sin tur är indelad i olika områden. Vart och ett område ansvarar över sin del, men behöver samarbeta för att allt ska hänga ihop. Agneta Nordström, specialist i infrastrukturfrågor och Karolina Oxfall, trafikplanerare, arbetar med trafik- och infrastrukturfrågorna i den nya översiktsplanen.

– Grunden i vårt arbete med trafikstrategiska frågor är att kolla på: vart är vi i dag, vart är vi på väg och hur ska vi ta oss dit vi vill? Vill vi resa precis på samma sätt som vi gör nu eller vill vi ta oss någon annanstans? säger Karolina Oxfall.

Befolkningen växer - räcker vägarna till?

Just nu pågår flera parallella utredningar och projekt som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med den nya översiktsplanen. En av dessa är Trafikverkets åtgärdsvalsstudie av stråket Varberg-Göteborg där de tillsammans med bland annat Kungsbacka kommun utreder E6:ans funktion och kapaciteten på Västkustbanan.

– Men det finns många delar att ta in. Det är inte så enkelt att bara bestämma, nu bygger vi mer infrastruktur, säger Agneta Nordström.

Påverkan på de verksamheter och grönområden som i dag ligger längs vägarna är två aspekter att ta hänsyn till.

– Ska vi exempelvis bygga ut trafikplatserna så kommer det att beröra de verksamhetsområden som i dag ligger där så där måste vi diskutera vad som behöver prioriteras främst och i översiktsplanen visa vägen, säger Karolina Oxfall.

Tåg som går i 250 kilometer i timmen

Ett annat parallellt arbete som pågår i åtgärdsvalsstudien, och som påverkar den nya översiktsplanen, är en utredning av Kungsbacka station.

– Där ser man bland annat över en ombyggnation med fler spår mot Göteborg framförallt med en del snabbare tåg. Där utreds det en kapacitet på 250 kilometer i timmen på Västkustbanan, säger Agneta Nordström.

Hållbarhet i fokus

Både Agneta Nordström och Karolina Oxfall betonar vikten av att tänka nytt när vi ska välja färdmedel. Därför är en viktig del i översiktsplanen att bygga bostäder och verksamheter där god infrastruktur redan finns på plats så att det blir enklare att välja andra färdmedel än bil. Det kan även vara så att vi på samhällsnivå behöver ha en större flexibilitet i exempelvis arbetstider för att sprida ut trafiken och nyttja systemet smartare.

–  Vi behöver hushålla med de samhällsresurser som vi har och då handlar det om att använda dom på smartare sätt. Då behöver vi också förflytta oss på olika tidpunkter, om vi alla ska ta oss till jobbet eller förskolan exakt samma tidpunkt så är det inte konstigt om det blir stopp i trafiken, säger Agneta Nordström.

En levande stadskärna

Att skapa en ännu mer levande stad är ett annat viktigt fokusområde i arbetet med den nya översiktsplanen. I dag bor cirka 23 000 av Kungsbacka kommuns cirka 83 000 invånare i staden.

– Det är en relativt liten stad, man vill kanske uppleva att det finns en högre puls i staden, med restauranger och fler aktiviteter och för att hålla igång en stad behöver det ju bo invånare där. Högre puls gör även att fler kan välja att åka till Kungsbacka stad istället för andra städer i närheten av Kungsbacka, säger Agneta Nordström

En cykelvänlig stad

Fler invånare i staden kan även betyda en ökad belastning på vägarna. I kommunens gång- och cykelstrategi står det skrivet att gå och cykla ska vara det naturliga förstahandsvalet i Kungsbackas orter. Något som även uppmuntras på översiktsnivå.

– Bor du tillexempel i Björkris kanske du har 150 meter till ICA Maxi, en halv kilometer till förskolan och nära till kollektivtrafik som kan ta dig till och från jobbet, det gör ju att det automatiskt blir enklare att välja andra färdmedel än bil.

Båt som färdmedel

Ett annat färdmedel som diskuteras i arbetet med den nya översiktsplanen är båt. Finns det möjlighet att ta sig till badplatserna med en båt på sommaren?

– Visst det finns kollektivtrafik som tar oss ner till Åsa eller till andra badplatser, men vi kanske skulle kunna ha en båt i ån som tar oss ut i Kungsbackafjorden? Eller en båt mellan Gottskär och Gårda brygga. Det skulle ta 20 till 25 minuter, men skulle vi åka bil tar det cirka 35 minuter. Det skapar ju helt nya förutsättningar, säger Karolina Oxfall.

I nästa artikel i serien om översiktsplanen som kommer senare i juni kommer ni att kunna läsa om arbetet med grönstrategi. Håll utkik!

Läs mer om arbetet Vårt framtida Kungsbacka här.  

Läs mer om vad en översiktsplan är här.

Kort om arbetet med den nya översiktsplanen: 

Elva personer från olika förvaltningar ingår i en projektgrupp som arbetar fram den nya översiktsplanen. Projektgruppen i sin tur är uppdelad i olika områden utifrån kompetens. 

Så tycker du till! 

I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här på www.kungsbacka.se eller följ vår Facebooksida.