Vändpunkten bjuder in till anhöriggrupp

Känner du dig orolig för hur din partner, din förälder, ditt vuxna barn eller annan närstående hanterar alkohol, tabletter, spel om pengar eller droger? Då kanske Vändpunktens anhöriggrupp skulle kunna vara ett stort stöd för dig.

Syftet med anhöriggruppen är att du ska få ökad kunskap om missbruksproblematik och verktyg för hur du kan påverka din närstående att minska sitt missbruk. I samtliga träffar kommer vi ha fokus på kommunikation och eget mående.

Gruppen vänder sig till dig som är över 20 år och är närstående till en person med missbruksproblematik.

Vi träffas fyra tisdagar med start 3/9 på Nygatan 17B i Kungsbacka. Ditt deltagande kommer inte att registreras i några kommunala register och man väljer själv vad man vill prata om och inte.

Datum och tid

  • Tisdag 3/9 kl. 9.30–12.00
  • Tisdag 10/9 kl. 9.30–12.00
  • Tisdag 17/9 kl. 9:30–12.00
  • Tisdag 24/9 kl. 9.30–12.00.

Allt är helt kostnadsfritt och vi bjuder på fika!

Sista anmälningsdag är 27/8 2019.

Kontakta gärna

Behandlare Susanne Oleander
susanne.oleander@kungsbacka.se
0300-83 39 62

Behandlare Johanna Michaëlsson
johanna.michaelsson@kungsbacka.se
0300-83 66 44