Vi har antagit AI-utmaningen

Lär dig mer om artificiell intelligens! Kungsbacka deltar i den nationella satsningen som ska göra AI begripligt för alla.

Artificiell Intelligens (AI) kommer att påverka hela samhället. Men långt ifrån alla vet verkligen vad det är, eller vad det kommer betyda för samhället.

AI-utmaningen är en nationell satsning för att öka svenskarnas kunskaper om AI, och Kungsbacka kommun har antagit utmaningen för att bidra till att kunskapen sprids. Målet är att utbilda 100 000 svenskar innan årets slut och öka förståelsen för ämnet, likaväl som att stärka människor genom kunskap i stället för att känna sig hotade av AI.

En utbildning för alla

Du som vill veta vad AI egentligen är och förstå hur AI kommer att påverka oss under de kommande åren kan lära dig mer genom att gå onlinekursen Elements of AI. Det är en kostnadsfri kurs som beskriver grunderna i AI och den finns i svensk, engelsk och finsk version. Kursen riktar sig till alla och du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering för att delta.

Läs mer om AI-utmaningen och utbildningen här.