Viavest utvecklar Klovsten

Kraftledning, nya detaljplanen och områdets expansion söderut var några av ämnena som diskuterades när kommunstyrelsens arbetsutskott besökte Viavest och fick en rundvandring på Klovsten.

Det är nu beslutat att kraftledningen ska grävas ner för att frigöra mer mark för verksamheter på Klovstens område.

– Det är ett välkommet beslut. Vi ser en stor potential i detta område. Det är en port in till Kungsbacka. Det får ta lite längre tid nu, vi är långsiktiga samarbetsparter i detta projektet, berättar Mattias Norrman, VD på Viavest.

Återvinning och deponi

Viavest har expanderat, vilar på flera ben och omsätter nu runt 200 miljoner kronor. Man driftar återvinningsanläggningen som finns på området. På området finns också deponin, omlastningscentral för lastbilstransporter m.m. Projektet att utveckla marken på Klovsten har blivit en naturlig del av verksamheten och Viavest äger nu 30 % inom det planlagda området och kommunen 70 %.

– Det är positivt att ha en så långsiktig och seriös samarbetspart i den här typen av projekt. Det lovar gott inför framtiden, avslutar Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.