Vill du bli kontaktperson?

Just nu söker vi kontaktpersoner till både yngre och äldre personer med någon form av funktionsnedsättning. Uppdraget kan bestå av att ta en fika eller göra en aktivitet tillsammans.

Som kontaktperson får du möjlighet att lära känna och ge stöd till en yngre eller äldre person med någon form av funktionsnedsättning. I uppdraget kan ingå att göra utflykter eller aktiviteter tillsammans, som att gå på bio eller ta en fika. Det är vanligt att man ses ett par gånger i månaden. 

Vara medmänniska och vän

Kontaktperson enligt socialtjänstlagen är en insats som går att ansöka om hos kommunens biståndshandläggare. Insatsen beviljas i förebyggande och stödjande syfte och bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan kontaktpersonen och den som tar emot insatsen. 

Uppdraget som kontaktperson är individuellt utformat och kan exempelvis innebära:
• Att ge råd och stöd i vardagssituationer
• Att bryta isolering och främja sociala kontakter
• Att vara medmänniska och vän

Du får arvode och ersättning

Målet med insatsen är att främja självständighet och göra det möjligt för den som tar emot insatsen att själv kunna upprätthålla och ingå i sociala sammanhang, även utan att kontaktpersonen är med.
Den som har uppdrag som kontaktperson får arvode och ersättning för omkostnader enligt SKL:s rekommendationer. Uppdraget följs upp regelbundet och det finns möjlighet till handledning om det behövs.

Hör av dig

Är du intresserad av att bli kontaktperson?
Kontakta Sofie Fahl, biståndshandläggare på Vård & Omsorg.
sofie.fahl@kungsbacka.se
0300-83 58 48