Fler pendelparkeringar vid Hede station

Nu finns det 140 nya parkeringsplatser för pendlare vid Hede station.

Den nya pendelparkeringen finns på den västra sidan av spårområdet, bakom byggvaruhuset Beijer. Kör in på lokalgatan utmed västra sidan av Beijers fastighet så kommer du till den nya parkeringen.

Via en ny gångväg längs med järnvägen kan du sedan gå till Hede station. Där finns även 16 nya platser för cykelparkering.

Kontakta gärna

Liw Rehnström, projektledare
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se