Hålabäcks öppna förskola är öppen från vecka 31

Hålabäcks öppna förskola öppnar igen efter två veckors sommarstängt. Övriga öppna förskolor följer skolterminen och stänger när skolan slutar och öppnar igen när skolan börjar den 19 augusti.

Öppna förskolan är en kontakt- och nätverksskapande verksamhet som vänder sig till barn i åldern 0-6 år i sällskap av en vuxen. Öppna förskolan erbjuder pedagogisk gruppverksamhet, en unik verksamhet där barn och vuxna tillsammans kan delta i alla aktiviteter. Leken ges ett stort utrymme och vi läser också böcker, initierar skapande verksamhet i olika former, pusslar och spelar spel. Varje dag har vi samling då vi spelar, sjunger och dansar.

Verksamheten utgår ifrån barnens behov men kan också ge vuxna stöd i föräldrarollen. Som besökare träffar du andra vuxna och ditt barn får leka med andra barn.

Det kostar inget att komma till öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig

Välkommen till öppna förskolan i Hålabäck

Här kan du läsa mer om Öppen förskola 

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka