Marksanering inom Tölö 11:2

I september 2019 startar marksaneringen av det som tidigare var Tölö fabriker, på Tölö 11:2. Sveriges Geologiska Undersökning driver projektet som finansieras av tidigare verksamhetsutövare och Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Halland.

Inom fastigheten drev Tölö Fabriker verksamhet mellan 1920 och 1985 med tillverkning av tak- och byggpapp, rostskyddsoljor, träskyddsmedel och andra tjärbaserade produkter. Verksamheten efterlämnade föroreningar i marken i form av stelnade rester av asfalttjära och spill av olika kreosotvätskor. Tack vare leran i området finns huvuddelen av föroreningen främst ytligt. Fastigheten ägs idag av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Saneringen omfattar urschaktning ner till ca 1,3 meter inom i princip hela tomten runt kyrkan, lite djupare i kanten mot berget bakom kyrkan. Alla förorenade massor körs iväg till deponi.

Tidsplan

Arbetet startar i september 2019. Schaktning och återfyllning beräknas vara klart vid årsskiftet och planteringar ska vara klara under våren 2020.

Kontakta gärna

Malin Salberg eller Sofia Yngstrand, Länsstyrelsen
010-224 30 00

Lisa Elmerfjord, projektledare Sveriges geologiska undersökning, SGU
046-31 17 87
lisa.elmerfjord@sgu.se

Peter Carlsson, byggledare
0706-35 62 32
peter.carlsson@structor.se