Nya grupp- och servicebostäder öppnar i september

I september flyttar förväntansfulla hyresgäster in i våra två nybyggda gruppbostäder och två servicebostäder på Smidesvägen och Gåsevadholmsvägen.

Gruppbostäder eller servicebostäder är riktade till personer som har ett behov av stöd i vardagen för att klara sin livsföring. Stödet ges utifrån varje individs behov.  

Gruppbostäderna och servicebostäderna började byggas för ett år sedan av entreprenören Kungsbacka Byggnad AB, KBAB, på uppdrag av förvaltningen för Individ & FamiljeomsorgVarje bostad har sex lägenheter på cirka 40 kvadratmeter vardera. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade, och varje lägenhet har eget kök och badrum. Utöver detta finns gemensamt kök, matplats och gemensamhetsrum.  

- Arbetet med KBAB har fungerat fint. Jenny Törn som varit projektledare för bygget har jobbat som ett bra led mellan verksamheten och byggplatsen. Vi är mycket nöjda med de färdiga husen. Jag skulle även vilja lyfta utemiljön: det är fint stenlagt och planterat runt husen, vilket skapar en härlig miljö, säger koordinator Viktoria Rönnqvist på Individ & Familjeomsorg. 

Naturen runt hörnet 

På respektive adress finns en gruppbostad och en servicebostad. Bostäderna på Gåsevadholmsvägen ligger i Fjärås med naturen runt hörnet, samt Fjärås centrum med sporthall och affärer nära intill. Bostäderna på Smidesvägen ligger mer centralt intill Tölö kyrka.  

I början av september firas de nya gruppbostäderna och servicebostäderna med en invigning som allmänheten i området har bjudits in till. Kalle Påsse Sundvall, ordförande för nämnden för Individ & Familjeomsorg, kommer då hålla ett tal och klippa bandet. 

Fler bostäder framöver 

I framtiden planeras ytterligare boenden: 

- Vi har just satt fötterna i startblocken för nästa nya projekt. Det kommer förmodligen att bli en servicebostad och gruppbostad intill varandra. Vi tittar och drar lärdomar från alla våra senare byggen för att få till utveckling och förbättring. En lösning på ett ställe är inte alltid en lika bra lösning på ett annat. Det finns så mycket som påverkar så som vägar, väderstreck, ljudkrav, med mera, säger Viktoria Rönnqvist.

Kontakta gärna 

Koordinator Viktoria Rönnqvist 
0300- 83 43 60
viktoria.ronnqvist@kungsbacka.se