Kommunens skolor genomför inte skolfotografering

Regler när det gäller hanteringen av personuppgifter samt integritetsfrågor för våra elever är två skäl till att vi inom Kungsbacka kommun inte tar eller organiserar porträtt- eller gruppfotografering.

Kungsbacka kommuns skolor tar eller organiserar inte porträtt- eller gruppfotografering av elever som vårdnadshavare kan köpa som enskilda foton eller som del i skolkatalog. Argument för vårt ställningstagande är främst;

  • Skärpta regler när det gäller hanteringen av personuppgifter.
  • Gruppfotograferingen är inte en del i skolans uppdrag.
  • Skolans ansvar att föregå med gott exempel i integritetsfrågor för våra elever.
  • Likvärdig utbildning. Det finns elever som inte vill vara med och som väljer att inte gå till skolan de dagar det är dags för skolfotografering. Fotografier som skolan behöver i sin verksamhet ska inte vara förknippad med obehag för elever över att medverka på bild utanför skolans verksamhet.

Utbildningen ska också vara kostnadsfri – material som skolan behöver i sin verksamhet ska inte heller vara förknippad med en kostnad för elever.
Dessa skäl bedömer vi är viktigare för förskolorna och grundskolorna i Kungsbacka än önskemål om att skolan tar foton som elever och vårdnadshavare sedan kan köpa för att minnas sin skoltid och klass. 

Läs mer om vårt ställningstagande om skolfoto