Översvämningar i Åsa

Under natten till fredag 16 augusti föll stora mängder regn över Åsa i södra delen av kommunen. Många fastigheter fick källaren översvämmad.

Om du drabbas av översvämning i källaren finns det några saker du i första hand bör tänka på.

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. 
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. 
  • Skaffa hjälp med länspumpning. 
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten. 
  • Ring försäkringsbolaget. 
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. 
  • Anmäl översvämningen till kommunens VA-avdelning. Blankett finns via länken nedan

Läs mer här om vad du ska göra vid källaröversvämning

Ansvaret för att hålla rensbrunnar fria ligger på väghållaren, det vill säga den som ansvarar för vägen. Väghållare i Åsa är till största delen Trafikverket (Varbergsvägen) eller samfällighetsföreningar. Väghållare i Kungsbacka

Det kommunala dagvattennätet i Åsa drabbades inte av några stopp i ledningarna under skyfallet, utan hade fritt utlopp hela tiden. Dagvattenledningar dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat.