Ulric Björck avgår som ordförande

Ulric Björck, ordförande för nämnden för Vård & Omsorg, avslutar sina uppdrag i Kungsbacka kommun och Region Halland.

Ulric Björck (M) har på egen begäran och på grund av kommande flytt från kommunen och länet, avsagt sig sina uppdrag från och med fredagen den 23 augusti 2019.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 13 augusti 2019 valdes Lisa Andersson (M) in som ledamot och som ny ordförande för nämnden för Vård & Omsorg. Lisa Andersson valdes också in som ny ledamot i gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.

Ny ersättare i kommunstyrelsen blir Axel Storckenfeldt (M) och ny ersättare i nämnden för Vård & Omsorg, efter nuvarande ersättare Lisa Andersson, blir Jan Österdahl (M).

Kontakta gärna

Lisa Andersson, nyvald ordförande för nämnden för Vård & Omsorg
lisa.andersson@kungsbacka.se