VA-arbete på Nygatan

Under augusti och september blir det sämre framkomlighet mot infarten till Lindens torg.

Förvaltningen för Teknik kommer att utföra ett vatten- och avloppsarbete på den östra delen av Nygatan, vid Lindens torg. Arbetet är ett led i att förbereda för det kommande parkeringshuset utmed järnvägen.

Inga gator kommer att stängas av, men arbetet kommer att ha viss inverkan på framkomligheten i korsningen Nygatan/Lindens gata.

Tidsplan

Arbetet startar 19 augusti, och beräknas vara färdigställt den 1 oktober.

Kontakta gärna

Mathias Pedersen, projektledare
mathias.pedersen@kungsbacka.se