Två killar sätter upp en vägg

Byggnadsnämnden får ny taxa

Från 1 oktober 2019 får byggnadsnämnden ny taxa. Det innebär att kostnaden för till exempel bygglov och kartor ändras. Syftet är att kostnaden ska vara enklare att förutsäga och mer rättvis.

Den största skillnaden mot tidigare taxa är att olika sorters ärenden har ett schablonbelopp som är baserat på det antal timmar det tar för byggnadsförvaltningen att handlägga ärendet. Förut baserades priset för bygglov och utstakning på det antal kvadratmeter som skulle byggas.

– En timbaserad taxa innebär att det blir mer rättvist för dem som söker bygglov eftersom de får betala för det antal timmar som vi lägger ner. Förut har stora bygglov finansierat små, säger Hanna Ståhl.

Den gamla taxan innebar många uträkningar och många olika parametrar som påverkade det slutgiltiga priset. Det gjorde att det ofta var krångligt att räkna ut vad ett bygglov i slutändan kostade.

– Vi ser många fördelar med den nya taxan, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef för bygglovsavdelningen. En är att det blir väldigt mycket enklare både för våra kunder och för oss att se vad det faktiskt kommer att kosta eftersom det är färre saker som påverkar.

Taxan gäller för de ärenden som kommer in från och med 1 oktober 2019. Kommunfullmäktige antog den nya taxan 13 augusti 2019.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovavdelningen
0300-83 44 38
hanna.stahl@kungsbacka.se