Man och kvinna snickrar och målar

Mot snabbare handläggning i bygglovsärenden

Under veckan tar Byggnadsförvaltningen ett stort kliv mot att digitalisera och effektivisera handläggningen av bygglov. Grunden är ett systembyte som gör det möjligt att arbeta modernare och smartare.

Systembytet kommer att påverka telefontiderna, under slutet av vecka 39 och hela vecka 40. Det kan även dröja något innan du får svar på e-post.

— Vi tror inte att det ska påverka våra kunder väldigt mycket, vi har försökt att planera så att det märks på minsta möjliga vis. Vi hoppas på förståelse då vi gör detta för att det ska bli bättre sedan, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef Bygglovsavdelningen.

Snabbare handläggning och mer information

Syftet med hela omställningen är att det ska bli enklare och bättre för förvaltningens kunder, dels genom att handläggningen ska gå snabbare, och dels genom att kunderna kan få mycket mer information under ärendets gång, när man själv kan logga in i systemet, titta på sina ärenden och lämna uppgifter om dem.

— Detta är något som vi har arbetat för i flera år så det känns väldigt kul och lite pirrigt. Det kommer inte att vara perfekt från början, det är det aldrig när man gör ett sådant stort systembyte. Men nu har vi de tekniska förutsättningarna för att utveckla verksamheten dit vi vill så att vi kan ge bästa servicen till våra kunder, säger Hanna Ståhl.

Under slutet av v. 39 – v. 40 2019 har Byggnadsförvaltningen begränsad tillgänglighet under sina ordinarie telefontider på grund av ett systembytet.

Fredag den 27 september är telefontiderna helt stängda.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovavdelningen
0300-83 44 38
hanna.stahl@kungsbacka.se