Ny taxekategori för barn i förskola

Vårdnadshavare som har barn i ålder 1 – 5 år på kommunal förskola eller i pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare behöver nu lämna in vilken taxekategori barnet tillhör.

Taxekategorin grundar sig på ålder och vilken omsorgstid barnet har och detta påverkar fakturan. De nya kategorierna gäller från den 1 september.

Vårdnadshavare kommer även få information via e-post eller brev.

Här kan ni läsa mer om vad som påverkar er avgift till barnomsorg

Under e-tjänster och blanketter ändrar ni taxekategori.

Kontakta gärna 

Kundcentret Kungsbacka direkt 0300- 83 40 00