Praktiknära forskning utvecklar undervisningen

Kungsbacka har ett högt deltagande i en nationell försöksverksamhet för praktiknära forskning i skolan. Skollagen beskriver att utbildningen ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Deltagandet i den nationella satsning innebär goda förutsättningar för oss att fortsätta utveckla lärandet för barn och elever.

Olika för- och grundskolor från Kungsbacka ingår i 4 av de totalt 8 forskningsprojekt som i våras beviljades forskningsmedel. Dessa projekt är:

- AI och digital matematik – Nya förutsättningar för undervisning och lärande,
Göteborgs universitet tillsammans med Kapareskolan och enhet Kvalité & Utveckling, Kungsbacka kommun samt Hovåsskolan, Göteborgs stad. 

- En praktiknära fortbildningsmodell – Förskollärare och forskare i samverkan kring professionell digital kompetens, Göteborgs universitet tillsammans med Björkris skola, Kungsbacka kommun.

- Teknikkunskaper och tekniskt språkbruk i förskolans undervisningspraktik – En modell för praktiknära samverkan, Göteborgs universitet tillsammans med Hede förskola, Lärkbackens förskola, Älvsåkersskolan, Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun.
- Att skärpa den etiska blicken och rösten - En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i åk 5, Göteborgs universitet tillsammans med Särö skola och Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun samt Bergums skola, Göteborgs stad och Ljungviksskolan, Lerums kommun

Utveckla och pröva olika modeller

Den nationella försöksverksamheten på praktiknära forskningen genomförs via det så kallade ULF-avtalet. ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning och genomförs på uppdrag av regeringen under åren 2017 - 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Via Göteborgs Universitets hemsida finns mer information om projekten och deltagarna:
Utbildningsminister Anna Ekström är Göteborg i september för att bland annat få information från projektet AI och digital matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande, där Kapareskolan är en av de deltagande skolorna

Ministerbesök i september

Kontakta gärna

 

Helena Sagar
lektor / lärare i naturvetenskap & teknik samt vetenskaplig ledare, Förskola & Grundskola
helena.sagar@kungsbacka.se

Marie Utterberg Modén,
utvecklare Kvalitet & Utveckling, Förskola & Grundskola samt doktorand institutionen för Tillämpad IT