Rörelse viktigt för en godare måltid

Att röra på sig tillsammans med andra skapar inte bara gemenskap utan ökar även aptiten. Därför är dans för kunder på vård- och omsorgsboende en del i projektet Den goda måltiden. Projektet tar ett helhetsgrepp på måltidssituationen på vård- och omsorgsboendena.

En bra måltid har många ingredienser. Den ska vara god, näringsriktig, trivsam, varierad och anpassad efter matgästens behov och förutsättningar. Projektet ska bland annat ta fram menyer med mer valfrihet, utöka dialogen med matgästerna och införa aktiviteter och rörelse för att skapa gemenskap och ge ökad aptit. Projektet genomförs på vård- och omsorgsboendena Signeshus och Måhaga.

– En bra måltid är mycket mer än bara maten på tallriken. Vi vill skapa förutsättningar både för en lokalt anpassad meny och för ökad social trivsel under måltiderna, säger Karin Klint, utvecklare på Måltider.

Välbefinnande i stunden

För många äldre är måltiden dagens höjdpunkt. Därför är en viktig del i projektet att skapa trivsamma och inbjudande restauranger. Det ska också finnas utrymme för olika aktiviteter och rörelse som både skapar gemenskap och ger ökad aptit. 

Nyligen var det kick off för projektet tillsammans med medarbetarna och då medverkade Hugo Tham, som arbetar på Region Halland med dans och som tidigare varit professionell dansare. Hans uppgift var att inspirera hur medarbetarna ute på boendena kan arbeta med enklare former av dans för kunder med både somatisk sjukdom och demenssjukdom.  

– Musik och rörelse går förbi förnuft till känslocentret i hjärnan. Musik och rörelse skapar en känsla av välbefinnande i stunden. Man vet också att regelbunden fysisk aktivitet gör att man sover bättre, man får förändrade matvanor och det påverkar balansen, säger Hugo Tham som kommer att fortsätta arbetet med dansen i mindre grupper på både Signeshus och Måhaga. 

Personal och boende bidrar med receptidéer

I projektet ingår också att varje vård- och omsorgsboende ska få möjlighet att utforma sina egna matsedlar, istället för dagens centralt planerade matsedlar.  Till exempel ska det startas så kallade måltidsråd där de boenden och medarbetare träffas för att fånga upp synpunkter och utbyta kunskap och idéer. Under hösten kommer projektet även ta fram en receptbank som ska möjliggöra för restaurangcheferna att själva sköta menyplaneringen. 

– Vi tror att alla de här olika åtgärderna tillsammans kommer att bidra till ökad aptit, bättre hälsa och ökad trivsel bland matgästerna, dessutom får vi förhoppningsvis minskat svinn på köpet, säger Helena Carlstrand, utvecklare på Vård & Omsorg.

Ökad dialog och social samvaro

Projektet är ett samarbete mellan förvaltningen för Service och förvaltningen för Vård & Omsorg. Projektet pågår fram till hösten 2020 och förhoppningen är att nya arbetssätt och idéer ska kunna användas på fler boenden.

Kontakta gärna
Helena Carlstrand, utvecklare Vård & Omsorg
0300-83 48 12
helena.carlstrand@kungsbacka.se

Karin klint, utvecklare Måltid
0300-83 73 40
karin.klint@kungsbacka.se